Zasedání představenstva ASSF 29. 3. 2021

Zasedání představenstva 29.3.2021

V pořadí druhé zasedání ASSF se konalo 29. března 2021.

Díky enormnímu zájmu o členství v naší asociaci bylo ústředním tématem tohoto zasedání schvalování nových zájemců o členství. Během 3 týdnů jsme obdrželi celkem 29 nových žádostí o členství. Všechny tyto žádosti byly představenstvem ASSF jednohlasně schváleny.

X