Zápis ze zasedání představenstva ASSF 8. 3. 2021

Zápis ze zasedání představenstva ASSF 8. 3. 2021

První zasedání představenstva Asociace správců SF, z. s. se konalo dne 8. 3. 2021.

Nejdůležitějším bodem tohoto zasedání bylo rozhodnutí o přijetí nových členů spolku. O členství v ASSF požádaly do tohoto data již 3 další osoby, jejichž členství bylo hlasováním představenstva schváleno.

Kompletní program zasedání představenstva byl následující:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti představenstva Spolku
  2. Volba orgánů zasedání představenstva Spolku
  3. Rozhodnutí o přijetí nových členů Spolku
  4. Rozhodnutí o změně stanov Spolku
  5. Závěr
X