Ustavující schůze ASSF

Ustavující schůze ASSF:

První, ustavující schůze Spolku Asociace správců SF, z.s. se konala dne 8.12.2020, ve 13:00 v sídle Spolku. Byla svolána jedním ze zakládajících členů spolku, panem Ivanem Machoněm. Na schůzi se dostavilo všech šest zakládajících členů Spolku.

Úvodem byli přítomní seznámeni s důvody vzniku, účelem Spolku a jeho hlavní náplní. Současně byli přítomní seznámeni se zněním stanov, které byly následně schváleny, a to sto procenty hlasů.  

Program ustavující schůze Spolku byl následující:

  1. Zahájení ustavující schůze.
  2. Volba orgánů ustavující schůze.
  3. Založení Spolku a schválení stanov Spolku
  4. Volba představenstva Spolku
  5. Volba předsedy představenstva Spolku
  6. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku.
  7. Ukončení ustavující schůze.

K nejdůležitějším z projednávaných bodů programu patří beze sporu samotné založení Spolku a schválení jeho stanov, volba představenstva a předsedy Spolku.

Dále ustavující schůze Spolku jednohlasně schválila navrhované členy představenstva Spolku. Novými členy představenstva ASSF se tak stal pan Ivan Machoň, pan Vít Pišna, pan Jiří Pihera, pan Jiří Grössl a Ing. Tomáš Galus.

Předsedou Spolku byl zvolen pan Ivan Machoň.

Ustavující schůze byla ukončena téhož dne ve 14:00.

90 Comments

Comments are closed.

X