ASSF

Advokátní kancelář pavelka partners

Jan Pavelka: „Institut svěřenského fondu nám nedává téměř žádné limity.“

Asociace správců svěřenských fondů navazuje spolupráci s Advokátní kanceláří Pavelka Partners, proto jsme v nejnovějším rozhovoru vyzpovídali Mgr. Jana Pavelku, LL.M., zakladatele advokátní kanceláře Pavelka Partners, spolu s jeho kolegou Mgr. Karlem Radou, LL.M., jehož specializací je komplexní poradenství v oblasti svěřenských fondů. V rozhovoru se věnujeme spolupráci mezi advokátní kanceláří a Asociací správců svěřenských fondů. Rozebíráme v čem vidí […]
Read More
Advokátní kancelář pavelka partners

Jan Pavelka: „Žádný majetek není dost malý na to, aby nemohl být umístěn do svěřenského fondu.“

Asociace správců svěřenských fondů navazuje spolupráci s Advokátní kanceláří Pavelka Partners, proto jsme v nejnovějším rozhovoru vyzpovídali Mgr. Jana Pavelku, LL.M., zakladatele advokátní kanceláře Pavelka Partners, spolu s jeho kolegou Mgr. Karlem Radou, LL.M., jehož specializací je komplexní poradenství v oblasti svěřenských fondů. V rozhovoru se věnujeme spolupráci mezi advokátní kanceláří a Asociací správců svěřenských fondů. Rozebíráme v čem vidí […]
Read More

Asociace správců svěřenských fondů se stává lídrem

Nedávno založená Asociace správců svěřenských fondů (ASSF) má již 38 členů, tedy nejvíce v porovnání s dlouhodobě fungujícími obdobně zaměřenými uskupeními v České republice. Dle slov předsedy představenstva spolku Ivana Machoně je to teprve začátek. Cíl rozhodně není pouze dvouciferný. Pokud bude v tomto trendu pokračovat, má šanci stát se v našem prostředí fenoménem a výrazně přispět k rozšíření svěřenských fondů mezi širší veřejností.
Read More
X