Svěřenské fondy včera a dnes: Jaká je situace a trendy do budoucna?

Zeptali jsme se Filipa Mikulce, jaká je v současné době v naší zemi situace okolo pro mnohé stále ještě tajemného, avšak velmi užitečného nástroje svěřenských fondů.

Ondřej Smutný, článek převzatý z webu Byznys v Česku.

Je tomu již sedm let, kdy nový občanský zákoník znovu zavedl do českého právního systému svěřenské fondy. Ty na našem území existovaly již od roku 1811 v rámci rakouského občanského zákoníku až do roku 1924, kdy byl tento majetkový institut československou novelizací zrušen. K obnovení došlo až rekodifikací občanského zákoníku 1. 1. 2014.

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Více podrobnějších článků k tématu naleznete zde.

Od letošního roku funguje Asociace správců svěřenských fondů, která sdružuje již 81 správců s tím, že většina z nich má řadu praktických znalostí a zkušeností již od roku 2014. Na toto téma jsme přinesli též zajímavý rozhovor s Ivanem Machoněm. 

Jaká je v současné době situace a jaká jsou očekávání do budoucna jsme se zeptali jednoho z členů zmíněné asociace, pana Filipa Mikulce:

BvČ: Jaký vidíte trend v oboru svěřenských fondů v roce 2021?

Mikulec: Veřejnost začíná být o našem oboru již solidně informována, o problematiku svěřenských fondů pociťujeme větší zájem. Zvyšuje se nejen zájem o informace, ale roste i počet členů naší asociace.

BvČ: Změnila něco aktuálně doznívající covid-19 krize?

Mikulec: V období, které by se dalo chápat jako etapa nejhlubšího ekonomického útlumu, vznikalo dle mých dostupných informací a dojmů méně svěřenských fondů, nicméně ty vzniklé operují větším majetkem, respektive: zhruba stejným objemem majetku na lehce menší počet subjektů.

BvČ: O jakém čísle fondů zhruba hovoříme?

Mikulec: Přesné počty všech fondů k dnešnímu datu k dispozici naše asociace nemá, ale jen za poslední 2 kvartály letošního roku naši členové založili přes 500 nových svěřenských fondů. Celkový počet v ČR by měl být kolem 3 000 subjektů. 

BvČ: Očekáváte nějaké legislativní novinky ve Vašem oboru?

Mikulec: Žádné zásadní novinky v tuto chvíli nemáme potvrzené. Nedávno se objevila neověřená kuloární informace, že by snad v budoucnu mohly být správcem svěřenských fondů nově i právnické osoby, nicméně v tuto chvíli nevíme o žádném probíhajícím legislativním procesu tímto směrem.

BvČ: A jakou činnost plánuje asociace v blízké budoucnosti vyvíjet?

Mikulec: Vedle úkolů, které jsme si předsevzali plnit v době založení a formování asociace, tedy vzdělávání, výměna informací a zkušeností, praktická pomoc správců, se chceme také zapojit do širší osvěty za účelem dlouhodobé společenskopolitické a právní garance institutu svěřenského fondu, který díky medializovaným kauzám a dlouhodobým regulačním snahám progresivistické části politického spektra čelí zkreslujícímu povědomí u části veřejnosti. 

X