Proběhl první odborný kurz pro správce svěřenských fondů

11. listopadu 2021 se uskutečnil první z odborných certifikačních kurzů pro správce svěřenských fondů. Hlavními školiteli byli naši partneři – notář p. Duda a advokát p. Drha. V oblasti se pohybují od počátku zavedení institutu svěřenského fondu do českého právního systému, mají zkušenosti se stovkami konkrétních případů a jsou co do množství konkrétních zkušeností na samotné špici mezi současnou odbornou veřejností. 

Školení bylo velmi živé a interaktivní, každý bod prezentace byl doplněn příklady z praxe.

Nad rámec předem připravených témat proběhla také obsáhlá diskuse, která se ve skladbě dotazů nejčastěji točila okolo

  • zodpovědnosti správce;
  • možnosti měnit statut SF (kdo, kdy, za jakých podmínek);
  • daňových specifik svěřenských fondů;
  • pravomocí správce;
  • ochrany majetku ve svěřenských fondech (exekuce, insolvence, věřitelé apod.).

Další kurz se uskuteční 16. prosince 2021. Zájemci o kurz mohou kontaktovat ASSF telefonicky či mailem přes info@assf.cz.

93 Comments

Comments are closed.

X