O nás

Co je naším cílem?

  • Sdružovat skutečné správce svěřenských fondů, nikoli pouze teoretiky odtržené od praxe
  • Poskytovat odbornou pomoc, praktické zkušenosti a rady na základě vlastních bohatých zkušeností a sítě spolupracujících špičkových odborníků
  • Podporovat vznik prostředí pro odbornou diskusi nad problematikou svěřenských fondů
  • Zvyšovat povědomí o svěřenských fondech, jejich výhodách a přínosech mezi širokou veřejností
  • Podílet se na legislativních návrzích na úpravy zákonů dotýkajících se svěřenských fondů pro jejich dostupnost a co nejširší praktické využití

Jaká je naše odbornost a zkušenosti?

  • Jsme skupina lidí, kteří se praktickým použitím svěřenských fondů zabývají již od roku 2014, kdy bylo možné v České republice na základě zákona 89/2012 Sb. začít používat svěřenský fond jako nástroj pro správu majetku.
  • Zakládali jsme první svěřenské fondy u nás a pro mnohé další jsme tím prošlapali cestu v situaci, kdy ani veřejné instituce mnohdy nevěděly, jak se k řadě aspektů stavět.
X