Machoň: Zakládal jsem jeden z prvních svěřenských fondů. Teď zakládáme asociaci

Machoň: Zakládal jsem jeden z prvních svěřenských fondů. Teď zakládáme asociaci

Svěřenské fondy. Fenomén v zahraničí dávno zaběhlý, u nás stále nový a obtížně uchopitelný, připomínaný zejména ve spojitosti s podnikáním současného českého premiéra Andreje Babiše. Co je přesně svěřenský fond?

Je to soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.

A proč právě nyní vzniká Asociace správců svěřenských fondů? Na to jsme se zeptali jejího předsedy Ivana Machoně.

Co je hlavním posláním Asociace svěřenských fondů?

Poskytovat rady a zkušenosti z naší praktické správy svěřenských fondů, pomoc v řešení různých problémů. Zajistit právní pomoc při řešení neobvyklých situacích spojených se správou těchto fondů – a také daňové poradenství.

Také ovšem navrhovat smysluplné a netendenční změny zákonů zabývajících se touto problematikou poskytnout vysoce kvalifikované školení s certifikací, aby osoba správce měla úroveň, vysokou kredibilitu a úctu u zakladatele i u různých institucí.

To vyjadřuje také logo naší asociace, velký štít a meč. Vnímáme, že ochrana majetku ve svěřenském fondu je pro naše členy naprosto zásadní.

Co bylo impulzem k založení asociace?

Celé to odstartoval nový občanský zákoník, platný od roku 2014, který ustanovil statut svěřenského fondu. Obrátil se na mě známý, který se vrátil po mnoha letech ze zahraničí, a co je svěřenský fond, dobře znal. A prý jestli bych mu dělal správce.

Zakládal jsem jeden z prvních svěřenských fondů. Na finanční úřad jsem dokonce přišel jako úplně první. Dobře si vybavuji, jak jsme s velmi ochotnou paní za přepážkou vymýšleli, co napsat do registračního formuláře. Nikde nebyl návod, prováděcí vyhláška a zákon o svěřenských fondech byl napsán na 10 stránkách. V takové Anglii jsou jím popsány stovky stran.

Najít účetní, která by se tím chtěla zabývat, se ukázalo jako další nadlidský úkol. Své zkušenosti jsem si předával přes sociální sítě s pár dalšími lidmi, kteří měli stejné potřeby a problémy. Postupem doby se z nás stalo pár – v uvozovkách – profesionálních správců, co si v prostředí bez předpisů našlo cestu metodou pokus-omyl. Celou dobu až doposud narážíme po praktické stránce na nová úskalí. Občas se zdá, že zákonodárci upravující zákon o svěřenských fondech problematice vůbec nerozumí. Že jediné pravidlo pro změnu zákonů je omezit současného premiéra. Mnoho rozhodnutí je naprosto nesmyslných a přímo odporují smyslu svěřenských fondů.

A to musí přestat. Proto jsme se rozhodli, založit asociaci správců, která bude prakticky radit a pomáhat všem správcům, ale i zakladatelům svěřenských fondů

Ale v tomto oboru asistují další společnosti zaštiťující svěřenské fondy. Proč je třeba ještě nová?

Ano, v ČR je již několik sdružení, které se problematikou správy svěřenských fondů zabývají. S několika z nich jsme v kontaktu, ale dle našich zkušeností se jedná buď spíše o sdružení spíše teoretiků než lidí, kteří již v praxi nějaké fondy spravují. Takže není problém získat rozsáhlé povídání o tom, jak to řeší v Londýně nebo ve Spojených státech. Ale jak založit prakticky účet svěřenského fondu u banky, aby naplňoval zákon, což prakticky není možné, to neporadí.

Nové sdružení by mělo sdružovat skutečné správce svěřenských fondů, kterým můžeme poskytnout odborné vzdělávání, dát dílčí radu, ale i předat praktickou zkušenost při správě fondu. Pomůžeme a poradíme, jak prakticky vyřešit problém s účtem, účetnictví, jaké jsou všechny podklady, nutné pro založení fondu, jak sepsat status fondu – a co se stane, když…

Takže nemáte v tomto ohledu konkurenci?

Jak jsem řekl, hlavní rozdíl je, že jsme všichni praktici se zkušenostmi nabytými reálnou praxí. Tím se odlišujeme od ostatních. Dokonce tu existují i sdružení, schovávající se za spolky, ale chovající se jako komerční firmy, vzniklé za účelem obohatit ty, kteří spolky vedou – jako například jedna nejmenovaná Komora… Tam nejde o pomoc, tam jde jen o peníze. Toto navíc přispívají k nedůvěryhodnosti celého sektoru. Tudy my rozhodně jít nechceme. Je třeba oddělit osvětu a pomoc od tvrdého byznysu.

Dalším rozdílem je, že správci chápou naši přidanou hodnotu plynoucí z praktických každodenních zkušeností. A tak již teď evidujeme přes sto zájemců o členství. Do jednoho roku očekáváme, že sdružíme v asociaci správce více než 90 % ze všech svěřenských fondů v ČR. Ostatní asociace a organizace po letech existence sdružují maximálně jednotky členů.

 

Vyšlo na stránkách byznysvcesku.cz : (https://byznysvcesku.cz/machon-zakladal-jsem-jeden-z-prvnich-sverenskych-fondu-ted-zakladame-asociaci/)

X