Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS ČLENA SE ZVEŘEJNĚNÍM V SEZNAMU ČLENŮ

 

Tento dokument obsahuje zásady ochrany a zpracování osobních údajů členů spolku Asociace správců SF, z.s., se sídlem Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 09849424, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 74397 (dále jen „Asociace“). Tyto zásady ochrany a zpracovaní osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou zpracovány a reflektují postup při ochraně a zpracovaní osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracovaní osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se správou, zpracováním a uchováváním vašich osobních údajů pro vnitřní potřeby Asociace. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s GDPR v platném znění, za účelem vedení evidence členské základny, informací o činnosti správce, plnění účelu, pro který byla asociace založena a s tím souvisejícími činnostmi.

Dále tímto dáváte výslovný souhlas ve smyslu § 236 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s uveřejněním v seznamu členů Spolku na internetových stránkách Asociace www.assf.cz a s uveřejněním vašich osobních údajů v rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa

Tento souhlas poskytujete na dobu vašeho členství v Asociaci.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Asociace. Záležitosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: info@assf.cz nebo prostřednictvím poštovních služeb na adresu Mánesova 917/28, Praha – Vinohrady, PSČ 120 00.

X