Členská schůze a seminář ASSF + zvukový záznam

Na začátku září proběhla akce, která předčila očekávání zúčastněných a přinesla mnoho dalších podnětů pro další práci.

2. září proběhla v Chateau St. Havel v Praze členská schůze Asociace správců SF, z. s. (ASSF). Schůze předcházela akci Invest Expo 2021 konané tamtéž, které se mnozí členové asociace, zájemci o členství i různí další zástupci odborné veřejnosti zúčastnili v hojném počtu.

Na úvod schůze seznámil předseda asociace Ivan Machoň přítomné s posláním a záměry asociace do budoucna. Zčásti se jednalo o rekapitulaci všeobecně známých a již publikovaných plánů a deklarací, přímo navazující bylo zhodnocení současné situace na “scéně” a přiblížení plánů na odborné certifikační kurzy pro správce svěřenských fondů zajišťované asociací. Tyto kurzy se rozběhnou již v listopadu letošního roku a jejich vyústěním bude certifikát, jehož vydavatelem a garantem je rovněž ASSF.

V dalších částech, kdy se schůze proměnila spíše v odborný seminář, proběhly přednášky advokáta p. Drhy a notáře p. Dudy, spolupracovníků ASSF následované velmi živou diskusí na témata pojištění správců, exekucí na majetek správců, případy úmrtí zainteresovaných osob, nezletilosti obmyšlených a podobně. Živost a šíře diskuse překonala očekávání zúčastněných, proto vám přinášíme zvukový záznam těch nejzajímavějších pasáží debaty. Výše zmínění právníci se budou také podílet na certifikačních kurzech ASSF, stejně jako řada dalších odborníků.

Po skončení semináře převzaly štafetu celodenní reprezentativní akce firmy, které se kromě jiného postaraly i pro zajímavý program pro členy naší asociace, kteří se rozhodli setrvat na místě.

Atmosféru celé akce přiblíží následující sestřih.

X