Ladislav Drha

Svěřenský fond a exekuce na majetek svěřenského správce

Typickým znakem svěřenského fondu je, že zakladatel svěřenského fondu vymezuje a do fondu vyčleňuje určitou část svého majetku. Tím zakladateli zaniká k tomuto majetku jeho vlastnické právo a majetek se tak ocitá prakticky bez vlastníka. Veškerá vlastnická práva k majetku, vyčleněnému do svěřenského fondu, pak vykonává svěřenský správce, které jej spravuje ve prospěch předem určené osoby – […]
Read More