Asociace správců svěřenských fondů se stává lídrem

Nedávno založená Asociace správců svěřenských fondů (ASSF) má již 38 členů, tedy nejvíce v porovnání s dlouhodobě fungujícími obdobně zaměřenými uskupeními v České republice. Dle slov předsedy představenstva spolku Ivana Machoně je to teprve začátek. Cíl rozhodně není pouze dvouciferný. Pokud bude v tomto trendu pokračovat, má šanci stát se v našem prostředí fenoménem a výrazně přispět k rozšíření svěřenských fondů mezi širší veřejností.

Asociace vznikla v prosinci 2020, tedy v době pandemického ochromení života a ekonomiky v naší zemi. Přesto dokázala ihned nabrat vítr do plachet. Cílem spolku je dle jeho webových stránek sdružovat aktivní správce svěřenských fondů, nikoli pouze teoretiky odtržené od reálné praxe. Těmto správcům poskytuje odbornou pomoc a praktické rady a zprostředkovává předávání dobré praxe mezi správci navzájem.

ASSF deklaruje, že má ve svých řadách ty nejzkušenější ze zkušených, kteří se aktivně zabývají správou svěřenských fondů již od roku 2014, kdy bylo na základě nové legislativy možné tento v zahraničí, ale i v naší historii osvědčený nástroj začít používat.

Svěřenský fond je tradiční nástroj v novém kabátě pro správu, uchování či navyšování jakéhokoli majetku. Tento nástroj byl hojně používaný již za První republiky.

Okolo svěřenských fondů se vlivem politického dění a jeho mediální reflexe (firmy premiéra Andreje Babiše) v posledních letech objevila řada mýtů a předsudků: nástroj pouze pro bohaté, nástroj pro podezřelé aktivity mocných, pro svoji složitost není vhodný pro běžného člověka a podobně.

Ve skutečnosti je to velmi všestranný nástroj pro ochranu majetku, správu dědictví, ochranu před exekucí, možnosti investovat a podobně. Tedy nástroj vhodný téměř pro každého.

Vyšlo na byznysvcesku.cz

X