Nežijeme teorií, praxe je náš život

Naším posláním je šířit povědomí a osvětu o svěřenských fondech jako nástroji pro dlouhodobou správu majetku.       

Sdružovat a poskytovat správcům svěřenských fondů komplexní poradenství a podporu tak, aby se stali profesionály ve svém oboru.  

1
členů ASSF
Jsme u toho od samého začátku
ASSF

O nás ...

Jsme zájmové sdružení správců svěřenských fondů, kteří si již v praxi zažili, co všechno obnáší být informovaným, spolehlivým a úspěšným správcem svěřenského fondu.

O nás

Představenstvo

ASSF

Svěřenské fondy

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného.

Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině.

Profit, jistota a bezpečí
Prošlapali jsme všechny cesty
ASSF

Školení a certifikace

Pro správce svěřenských fondů máme připraveno školení v několika úrovních tak, aby se stali skutečnými profesionály ve svém oboru.

Pořádáme pravidelná setkávání a semináře, kam zveme mnohé uznávané odborníky z oblasti daňových služeb, právních služeb, notáře a další.

X