Na hlavní

Členská schůze a seminář ASSF + zvukový záznam

Na začátku září proběhla akce, která předčila očekávání zúčastněných a přinesla mnoho dalších podnětů pro další práci. 2. září proběhla v Chateau St. Havel v Praze členská schůze Asociace správců SF, z. s. (ASSF). Schůze předcházela akci Invest Expo 2021 konané tamtéž, které se mnozí členové asociace, zájemci o členství i různí další zástupci odborné […]
Read More

Členská schůze ASSF se uskuteční 2. září v Praze

Členská schůze asociace správců se uskuteční v reprezentativním prostředí Hotelu Chateau St. Havel. Všichni členové jsou srdečně zváni. Pokud patříte mezi zájemce o členství a spolupráci, kontaktujte Asociaci správců SF, z. s. Čas konání: 10:00 – 12:00 Datum: čtvrtek 2. září 2021 Místo: Chateau St. Havel Program Úvod Poslání a záměr asociace Certifikace Právní rámec […]
Read More

Svěřenský fond a exekuce na majetek svěřenského správce

Typickým znakem svěřenského fondu je, že zakladatel svěřenského fondu vymezuje a do fondu vyčleňuje určitou část svého majetku. Tím zakladateli zaniká k tomuto majetku jeho vlastnické právo a majetek se tak ocitá prakticky bez vlastníka. Veškerá vlastnická práva k majetku, vyčleněnému do svěřenského fondu, pak vykonává svěřenský správce, které jej spravuje ve prospěch předem určené osoby – […]
Read More

Asociace správců svěřenských fondů se stává lídrem

Nedávno založená Asociace správců svěřenských fondů (ASSF) má již 38 členů, tedy nejvíce v porovnání s dlouhodobě fungujícími obdobně zaměřenými uskupeními v České republice. Dle slov předsedy představenstva spolku Ivana Machoně je to teprve začátek. Cíl rozhodně není pouze dvouciferný. Pokud bude v tomto trendu pokračovat, má šanci stát se v našem prostředí fenoménem a výrazně přispět k rozšíření svěřenských fondů mezi širší veřejností.
Read More